موجود است
۲۹,۰۰۰تومان

مرغ شکم پر (گردو، رب ازگیل محلی، پیاز و سبزیجات محلی)

 سفارش
لونگی