موجود است
۳۳,۰۰۰تومان

برنج محلی ، گوشت راسته گوساله به همراه مواد ترش ، گوجه ، کره ،مخلفات محلی (اشبل ،باقلا،گردو، زیتون)

 سفارش
پلوکباب ترش محلی (با مخلفات)