موجود است
۱۴,۰۰۰تومان

برنج محلی ، گردو ، مرغ

 سفارش
پلو فسنجان