موجود است
۱۴,۵۰۰تومان

برنج محلی ، دو سیخ کوبیده مخصوص ، گوجه ، کره

 سفارش
چلو کباب کوبیده