موجود است
۱۴,۰۰۰تومان

برنج محلی ، مرغ با زرشک و سس مخصوص

 سفارش
زرشک پلو با مرغ