موجود است
۱۳,۵۰۰تومان

برنج محلی ، جوجه بدون استخوان ، گوجه ، کره

 سفارش
چلو جوجه کباب