موجود است
۲۱,۰۰۰تومان

برنج محلی، گوشت فیله گوساله، فیله مرغ، گوجه، کره

 سفارش
رویال کباب مخصوص