آیین نامه باشگاه مشتریان نارنجستان رشت

 به منظور ارائه خدمات مناسب و بهره مندی مشتریان دائمی رستوران نارنجستان از طرح ها و برنامه های رستوران نارنجستان رشت ، اقدام به راه اندازی باشگاه مشتریان نارنجستان مطابق به شرایط زیر نموده است :

نحوه عضویت در باشگاه مشتریان رستوران نارنجستان رشت :

1- ثبت نام در فرم مربوطه در رستوران نارنجستان رشت

2- ثبت نام از طریق سایت  بخش باشگاه مشتریان نارنجستان narenjestan.org

 کارت برنزی باشگاه مشتریان نارنجستان رشت

 

مزایای کارت برنزی باشگاه مشتریان نارنجستان رشت

 

1- ارائه تخفیف 7% در مراجعه به رستوران ( تخفیف به دارنده کارت داده می شود .)

2- رزرو تلفنی میز دلخواه

3- اطلاع از برنامه های ویژه رستوران و با تخفیفات خاص

4- در صورت استفاده 25 بار از کارت در هنگام مراجعه به رستوران طی سه ماه ،کارت باشگاه مشتریان نارنجستان از برنزی به نفره ای ارتقاء می یابد .

 

کارت برنزی باشگاه مشتریان نارنجستان

مزایای کارت نقره ای باشگاه مشتریان نارنجستان رشت

1- ارائه تخفیف 10% در مراجعه به رستوران ( تخفیف به دارنده کارت داده می شود .)

2- رزرو تلفنی میز دلخواه

3- اطلاع از برنامه های ویژه رستوران و با تخفیفات خاص

4- هدیه ویژه یک میز 2 نفره نهار یا شام در روز تولد ( مشترکین مجرد ) و یا سالگرد ازدواج ( مشترکین متاهل)

5- در صورت استفاده 30 بار از کارت در هنگام مراجعه به رستوران طی سه ماه ، کارت باشگاه مشتریان نارنجستان از نقره ای به طلایی ارتقاء می یابد .

 

مزایای کارت طلایی باشگاه مشتریان نارنجستان رشت

1- ارائه تخفیف 15% در مراجعه به رستوران ( تخفیف به دارنده کارت داده می شود .)

2- رزرو تلفنی میز دلخواه

3- اطلاع از برنامه های ویژه رستوران و با تخفیفات خاص

4- هدیه ویژه یک میز 2 نفره نهار یا شام در روز تولد ( مشترکین مجرد ) و یا سالگرد ازدواج ( مشترکین متاهل)

 5- در صورت استفاده 30 بار از کارت در هنگام مراجعه به رستوران طی سه ماه ، شرایط کارت طلائی حفظ می گردد.